Privacybeleid

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 16km Club Kootwijkerbroek. U dient zich ervan bewust te zijn dat Voortaan 16km Club Kootwijkerbroek niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

16km Club Kootwijkerbroek respecteert de privacy van alle leden en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy en veiligheid

Als lid van de 16 km Club laat u persoonlijke gegevens bij ons achter. We vertellen u graag wat wij daarmee doen. Heeft u na het lezen van dit statement nog vragen, laat het ons dan weten via de ledenadministratie.

Uw gegevens

De 16 km Club respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. We verkopen de data niet. In bepaalde gevallen werken we samen met andere partijen, u leest hieronder wanneer en waarom. Die partijen hebben hun eigen privacy beleid en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid, maar wij doen ons uiterste best om waterdichte afspraken te maken over uw gegevens. Mocht u het gevoel hebben dat er iets niet goed gaat, laat het ons dan weten via de ledenadministratie.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 16km Club Kootwijkerbroek of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van 16km Club Kootwijkerbroek of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wat doen we met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van u ontvangen hebben. Hieronder onze redenen:

• Ledenadministratie

Voor het goed laten functioneren van diverse systemen binnen de vereniging is het van belang dat alle gegevens goed ingevuld zijn. Dit voor het indelen in de juiste afdelingen en ook voor de financiële administratie.

Gegevens die wij zullen gebruiken zijn:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum.

Automatische incasso

De contributie wordt automatisch afgeschreven. Wij gebruiken uw bankgegevens om dit door de bank te laten regelen.

Ten behoeve van diverse afdelingen van onze vereniging.

Gegevens kunnen worden gebruikt bij wedstrijden of evenementen. Te denken valt aan adres en telefoonnummer voor eventuele problemen, zodat wij het thuisfront kunnen berichten.

Wettelijke verplichting

Het kan zijn dat een overheidsinstantie, zoals politie of justitie, ons verplicht om gegevens van u door te geven. Dat doen we dan alleen als we dat echt wettelijk verplicht zijn.

Wat doen we niet met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van u ontvangen hebben. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan anderen.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Foto’s ten behoeve van publicaties

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, activiteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen wij wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van evenementen van u op internet, apps en social media plaatsen.

Bewaarplicht

De 16 km Club zal persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Recht op inzage, wijzigen en rectificeren.

Op verzoek heeft u recht op inzage, wijziging en rectificatie van uw gegevens in onze systemen.

Heeft u vragen? Dan kun je altijd terecht bij de ledenadministratie voor informatie.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Tenslotte

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.

Wijzigingen

Als we dit privacy statement inhoudelijk wijzigen, zullen we dat duidelijk vermelden op onze website. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onze contactpagina voor de gegevens.